среда, 25 мая 2016 г.

Projekotwanie ploty Winylowe na ogrodzenie i furtę ze sztachetek nie potrzebuje pozwolenia na budowę oraz zawiadamiania tego faktu starostwu powiatowemu oprócz szczególnych wypadków.

Budowa sztachety PVC na plot i bramę sztachetowa nie zada pozwolenia na budowę oraz zgłaszania tego faktu starostwu powiatowemu oprócz szczególnych przypadków.

Plotki z plastyku na ogrodzenie i furtkę ogrodzeniowa nie przewyższające poziomu 2,2 m umieszczane miedzy dwoma ościennymi działkami nie zadają żadnych formalności oficjalnych. Tyczy się to także ogrodzeń chwilowych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia trzeba dokonać gdy:
  1. budowa ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych a także pozostałych miejsc publicznych (nie dotyczy ogrodzeń niedaleko dróg prywatnych i wew. nie będących drogami generalnymi)
  2. stawianie płotu przekraczającego 2,2 m wysokości bez względu na położenie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia wznoszenia plot PCV na plot i furtę ze sztachetekdokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym bądź urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamysłu budowy płotu powinno zawierać gatunek ogrodzenia, metodę wykonania jego montażu oraz proponowany czas zapoczątkowania budowy.
  5. Niezależnie od zgłoszenia trzeba dodać deklaracje o upoważnieniu do dysponowania nieruchomością w zamiarach budowlanych a także jeśli jest to wymagane przez starostwo szkic ogrodzenia.

Nieraz do stawiania ogrodzenia PVC na ogrodzenie i furtę sztachetowa wymagane są uzupełniające uzgodnienia tj. np. aprobata administratora drogi na lokalizacje zjazdu.

Budowę płotu można zacząć po 30 dniach od czasu zgłoszenia zamiaru jego konstrukcji, o ile biuro nie wniesie przedtem sprzeciwu. Sprzeciw może być w sytuacji, kiedy planowane ploty Winylowe na ogrodzenie i bramę ogrodzeniowa jest niekompatybilne z określeniami tutejszego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasku drogowym projektowanej ulicy. W przypadku jak przewidywane ogrodzenia PCV na ogrodzenie i furtkę ze sztachetekprzypuszczalnie może grozić bezpieczeństwu ludzi czy tez mienia, np. poprzez blokowanie widoczności, budowa takiego ogrodzenia może wymagać uzyskania pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamysłu budowy płotu jest ważne przez 2 lata. Wstrzymanie zapoczątkowania prac przez ten czas skutkuje unieważnieniem zgłoszenia i w przypadku chęci postawienia ogrodzenia nieodzowne staje się kolejne zgłoszenie tego faktu.

Комментариев нет:

Отправить комментарий